divendres, 10 de juny de 2011

Pactes

El Jordi Sant José d’ICV ha optat per la opció que li ha costat més barata i fàcil, ja que un pacte amb CiU el PSC li suposava no ser alcalde ell sòl els 4 anys de mandat. Ho ha decidit sense tenir en compte un Pacte de Ciutat, progressista i d’esquerres, que permetria Sant Feliu anar avançant, especialment en els aspectes que tenim en comú, tot i les seves manifestacions durant la campanya en la que assegurava que apostaria per un govern d’esquerres juntament amb la segona força més votada.

La Rosa Maria de CiU va decidir decantar la balança fent-li costat a ICV, donant-li l'alcaldia 4 anys, i tenint menys responsabilitats a l’hora de prendre part en el govern de les que ha tingut fins ara. Ni tant sols ha considerat que en el moment de prendre la decisió, encara quedaven més dies per continuar parlant, buscant i consensuant punts de coincidència en benefici de Sant Feliu.

En el Ple de demà, on en constituirà el nou Consistori, hi serem tots nosaltres, el Joan, la Maria, l’Estrella, el Javier, el Rubén i jo mateixa, encapçalant el grup municipal socialista.

Estarem a l’oposició treballant per Sant Feliu, defensant els nostres compromisos que hem fet públics i que formen part del nostre programa electoral, com no pot ser d’una altra manera.

Serem seriosos i actuarem amb respecte a les altres forces polítiques, sense sotmetre l’equip de govern a un desgast de forma tant barruera com el que hem estat sotmesos nosaltres.

No farem una oposició destructiva com la que hem rebut aquest últims vuit anys, utilitzant entitats i associacions en contra de l’equip de govern, que a més, no li ha permès a ICV tenir una majoria absoluta. No perdrem el temps malgastant energia amb enfrontaments que l’únic que fan és alentir el desenvolupament de la ciutat que més estimen.

Treballarem per Sant Feliu amb força, il·lusió, empenta i energia, com sempre. I tant que treballarem per Sant Feliu!

divendres, 3 de juny de 2011

Acord per a un Pacte de Ciutat i de contingut social pel govern de Sant Feliu de Llobregat

ACORD PER A UN PACTE DE CIUTAT I DE CONTINGUT SOCIAL PEL GOVERN DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

A les eleccions municipals  del passat 22 de maig, les santfeliuenques i els santfeliuencs van donar suport a quatre forces polítiques per estar representades al Consistori municipal, sense que cap d’elles hagi assolit una àmplia majoria per governar en solitari Sant Feliu de Llobregat.

M'he trobat amb totes les forces polítiques i he explicat el Pacte de Ciutat. A dia d’avui, divendres 3 de juny, representant el PSC, la segona força més votada, i després d'haver tingut varies reunions amb cadascuna d'elles, encara resto a l’espera que alguna força es pronunciï i es vulgui implicar a treballar per Sant Feliu.

Això comporta que és necessari el consens per assolir una majoria àmplia i representativa de les diferents sensibilitats polítiques que suposi una oportunitat d’obrir una nova etapa, en el difícil moment econòmic i social en que ens trobem en un entorn globalitzat, que ens ha de permetre avançar en la consolidació de les polítiques públiques que des de les diferents Administracions s’han dut a terme en els últims anys, pel manteniment de l’Estat del benestar, i els nivells més alts de protecció de les persones, famílies i grups de població que afronten aquests difícils moments, amb menys recursos o en situacions amb risc d’exclusió social. Polítiques que tenen els seus eixos prioritaris en l’àmbit de la protecció social i de la salut, de l’educació i la formació professional, de l’habitatge, de la innovació, el desenvolupament econòmic i la inserció laboral, i de les oportunitats i les llibertats democràtiques més plenes, sent sensibles a la indignació de moltes ciutadanes i ciutadans .

Una nova etapa que, en definitiva, ha de servir per fer realitat un futur millor per a totes les santfeliuenques i els santfeliuencs, impulsant polítiques públiques des de l’administració més propera als ciutadans i ciutadanes, que tinguin com objectiu la consolidació de l’Estat del benestar, com Estat social, democràtic i de dret.

DES DEL PSC MANIFESTEM LA NOSTRA VOLUNTAT DE GOVERNAR AMB UN PACTE DE CIUTAT PER

  • promoure una societat democràtica avançada, on es respectin plenament els principis de la igualtat entre ciutadans, el control efectiu sobre els poders públics, la participació ciutadana en la presa de decisions polítiques, els principis de proximitat, subsidiarietat i col·laboració lleial amb la resta d’administracions i l’eliminació de tota forma de corrupció pública, amb transparència en l’actuació municipal;

  • avançar en l’expressió plena de les ciutadanes i ciutadans de Sant Feliu de Llobregat, que estan dotats dels mateixos drets i són responsables dels seus deures, per construir entre tots una ciutat cívica respectuosa de valors comunitaris en benefici del conjunt, on es pugui viure i conviure des del respecte a la diversitat;

  • impulsar polítiques públiques en col·laboració amb altres nivell d’administració, per tal d’assegurar que les oportunitats arriben a tota la ciutadania de Sant Feliu de Llobregat, per garantir la cohesió social en el nostre municipi;

  • impulsar la prosperitat de les santfeliuenques i santfeliuencs, amb polítiques públiques que en col·laboració amb altres nivell d’administració  potenciïn la protecció social i de la salut, l’educació i la formació professional, la promoció de l’habitatge públic, la innovació, el desenvolupament econòmic i la inserció laboral, amb un model d’infraestructures coherent i que doni resposta en els aspectes de mobilitat i desenvolupament urbà sostenible, al soterrament de la via fèrria i l’arribada del metro.

EMPARADES EN AQUESTA VOLUNTAT D’OFERIR UN ACORD DE CIUTAT I DE CONTINGUT SOCIAL, CAL ADOPTAR LES MESURES DE GOVERN QUE S’INCLOUEN EN EL PRESENT DOCUMENT.

PRIMERA.- PACTE DE CIUTAT.

Es constitueixen quatre Taules de ciutat, com eixos estratègics de mandat amb la representació i lideratge de totes les forces polítiques representades al Consistori, i amb una Presidència i una vicepresidència executiva, amb l’objectiu d’establir les actuacions i assolir els recursos necessaris pel compliment de la seva finalitat:

A. TAULA DEL SOTERRAMENT. Per resoldre definitivament un territori compacte i integrat, amb un desenvolupament urbanístic sostenible i respectuós amb el nostre model de ciutat.

B. TAULA DE MOBILITAT (I PER FER ARRIBAR EL METRO). Per resoldre una mobilitat amb dèficits i  sostenible, amb Barcelona i l’Àrea metropolitana, que afavoreixin la qualitat de vida de les santfeliuenques i els santfeliuencs, i el desenvolupament de l’activitat econòmica.

C. TAULA  CÍVICA I SOCIAL. Per desenvolupar una participació ciutadana plena, canalitzar les inquietuds de la ciutadania  de participar activament als projectes de ciutat i posar en marxa les Regidories i Consell de barri, oberts a totes les veïnes i veïns, per fer més propera al ciutadà l’administració municipal, amb una clara orientació de servei públic i proximitat a les inquietuds i necessitats de la ciutadania.

D. TAULA D’INNOVACIÓ, CONEIXEMENT I ECONOMIA SOSTENIBLE. Per desenvolupar amb la col·laboració d’altres administracions, polítiques públiques que tinguin com a prioritat l’educació i la formació professional,  la innovació en una societat tecnològica del coneixement, el desenvolupament econòmic amb respecte al medi ambient, i la inserció laboral i promoció de l’ocupació que garanteixin l’estabilitat econòmica dels treballadors i les treballadores, així com de les persones emprenedores en l’àmbit professional, de la empresa i del comerç.

L’objectiu s’ha d’orientar a establir espais de comunicació i consens amb respecte a la discrepància, però on totes les forces polítiques puguin arribar a treballar conjuntament per a la millora de la ciutat i de les condicions de vida de la nostra ciutadania.
Per la qual cosa s’integraran en la junta de govern local, tots els caps de llista de cada candidatura.

SEGONA.- GOVERN SOCIAL.

Les polítiques pressupostàries s’orientaran a mantenir la inversió social i incrementar-la, per tal que no existeix risc d’exclusió social en els veïns i veïnes de Sant Feliu de Llobregat.

Es reduirà la despesa que no tingui connotacions socials, participatives i de desenvolupament econòmic, amb una política pressupostària austera.

Es reduirà la pressió fiscal de les persones més desfavorides i empreses amb dificultats, amb actuacions concertades amb d’altres administracions que facilitin el desenvolupament econòmic i la inserció laboral.

Es desenvoluparan actuacions concertades amb d’altres administracions, per tal de dur a terme polítiques d’habitatge públic que puguin arribar al major número de persones, i d’accés a l’habitatge pels col·lectius més desfavorits i pels joves.